Στ’ ανάθεμα κι εσείς και η σημαία σας.

Εμφανιστήκατε στην εξέδρα με αυτό το πατσιαούρι.

Ένα κουρελόπανο που δεν αναγνωρίζει κανείς.

Στ’ ανάθεμα τζαι που τζιαμαί τζιαι τζει!