Κατευνάζει τα πλήθη με ένα τουίτ του ο ΠτΔ λέγοντας ότι στα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει δεν περιλαμβάνεται κλείσιμο υπεραγορών, καταστημάτων ή άλλων επιχειρήσεων.

Έλαβα γνώση μίας έντονης ψιθυρολογίας πως στα μέτρα που προτίθεμαι να ανακοινώσω περιλαμβάνεται δήθεν το κλείσιμο υπεραγορών, καταστημάτων ή άλλης μορφής επιχειρήσεων. Ουδέν αναληθέστερο. Συνεπώς αχρείαστος είναι ο πανικός που προκαλείται.