Δυνατό το μήνυμα που στέλνει ο μικρός οπαδός του Απόλλωνα.