Σύμφωνα με τον κανονισμό της FIFA ο οποίος αφορά την συνεργασία των Ομοσπονδιών μελών της με διαμεσολαβητές / αντιπροσώπους ποδοσφαιριστών,

προπονητών ή σωματείων ή με άλλη νομική οντότητα που είναι μέλος της ΚΟΠ, όλες οι Ομοσπονδίες έχουν υποχρέωση να δημοσιοποιούν τα ονόματα όλων των διαμεσολαβητών που ενεγράφησαν στο μητρώο της κάθε Ομοσπονδίας όπως επίσης και τις συναλλαγές στις οποίες ήταν εμπλεκόμενοι.

Στο πλαίσιο αυτό του κανονισμού, η ΚΟΠ δημοσιοποιεί τα στοιχεία τα οποία έχουν δηλωθεί είτε από αντιπροσώπους ποδοσφαιριστών, είτε από τα ίδια τα Σωματεία, είτε από άλλη νομική οντότητα που είναι μέλος της ΚΟΠ στο TMS ( ενιαίο σύστημα μεταγραφών FIFA) για διεθνείς μεταγραφές ή στην ΚΟΠ για εσωτερικές μεταγραφές.

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 1η Απριλίου 2019 – 31 Μαρτίου  2020.

Οι μεταγραφές / εγγραφές ποδοσφαιριστών που δεν συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο που δημοσιοποιείται, συνεπάγεται ότι έγιναν χωρίς να υπάρχει διαμεσολαβητής ή ο διαμεσολαβητής ή τα Σωματεία, δεν έχουν δηλώσει οποιαδήποτε στοιχεία στο TMS ή στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

Στο πιο κατω αρχείο, μπορείτε να δείτε τους διαμεσολαβητές ή τις εταιρείες διαμεσολαβητών που έχουν εγγραφεί στο μητρώο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και  τις συναλλαγές στις οποίες ήταν εμπλεκόμενοι.

Πηγή: cfa.com.cy