Ανάρτηση από τους οργανωμένους οπαδούς…

ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΩΤΙΑ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΞΕΚΙΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΛΙΜΑΝ1 ΠΑΛΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑ..

ΑΠΟΨΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ!