Το ματέ του απολαμβάνει ο Γκαστόν Σαγκόι όπως και οι πλείστοι Λατινοαμερικάνοι στον κόσμο.

Το όμορφο όμως που βλέπουμε στην πιο πάνω εικόνα είναι ότι ο αγαπημένος Αργεντινός όλων των Απολλωνίστων, φοράει ακόμη το σύμβολο της αγαπημένης μας ομάδας στο σημείο της καρδιάς.

Το αλάνι νιώθει μέλος της οικογένειας του Απόλλωνα και το φωνάζει.

Χαιρετίσματα Γκαστόν!