Διαβάζουμε φοβερά πράγματα!

Ο Γιώργος Πάπουτσος έθεσε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου .

Ο άνθρωπος που έκανε ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ όταν διαιτήτευε αγώνες και εξακολουθεί να κάνει σήμερα ως παρατηρητής.

Του οποίου ο γιος αγωνίζεται στις ακαδημίες του ακοπέλ.

Ο άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει ανελλιπώς στο παρασκήνιο από την δεκαετία του ’90.

Αυτός ο κύριος, ήταν, είναι και θα είναι στο σύστημα που όλοι θέλουμε να διαλύσουμε.

Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στη ποδοσφαιρική και όχι μόνο Κύπρο.

Γελά και το παρδαλό κατσίκι μαζί σας κύριοι.